jQuery Mobile w przykładach - Struktura strony

Nagłówek, część główna i stopka

Część <head> zawiera 4 istotne tagi. Pierwszy nakazuje przeglądarce nie skalować strony. Kolejne trzy tagi dałączają biblioteki jQuery i jQuery Mobile oraz CSS. Część <body> rozpoczyna <div data-role="page"> a wewnątrz znajdują się: nagłówek <div data-role="header">, część główna <div role="main" class="ui-content"> i stopka <div data-role="footer">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
      <p>The main part</P>
   </div>
   <div data-role="footer"><H2>Footer</H2></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod