jQuery Mobile w przykładach

jQuery Mobile to świetne narzędzie do przeniesienia strony internetowej w środowisko urządzeń mobilnych. Przykłady pokażą, jak poprzez użycie dodatkowych atrybutów znanym znacznikom HTML nadać atrakcyjny wygląd oraz wzbogacić ich działanie. Strony prezentujące przykłady zawierają ramkę (iframe) o rozmiarach 320px na 480px, w której uruchamiany jest przykładowy kod w warunkach typowego smartfona. W każdym z przykładów dostępny jest kompletny kod, który można kopiować na własny i komputer i uruchamiać. Nie potrzebne są żadne czynności instalacyjne, ponieważ wymagane biblioteki jQuery pobierane są wprost z internetu.