jQuery Mobile w przykładach - <ul>, <ol> Lista z licznikami

<ul data-role="listview"> ... <span class="ui-li-count"

Ten i kolejne punkty przedstawiają, jak rozbudować zawartość poszczególnych bloczków listy. Dodanie do wnętrza znacznika <li> znacznika <span> z klasą "ui-li-count" spowoduje pojawienie się "balonika", w którym można umieścić liczbę.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
      <h3>List with counter</h3>
      <ul data-role="listview">
         <li><a href="#">Austria<span class="ui-li-count">8</span></a></li>
         <li><a href="#">Belgium<span class="ui-li-count">10</span></a></li>
         <li><a href="#">Bulgaria<span class="ui-li-count">7</span></a></li>
         <li><a href="#">Croatia<span class="ui-li-count">4</span></a></li>
         <li><a href="#">Cyprus<span class="ui-li-count">1</span></a></li>
         <li><a href="#">Czech Republic<span class="ui-li-count">10</span></a></li>
         <li><a href="#">Denmark<span class="ui-li-count">6</span></a></li>
      </ul>
   </div>
   <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod