jQuery Mobile w przykładach - <ul>, <ol> Lista ujawniana polem wyszukiwania

<ul data-role="listview" data-filter="true" data-filter-reveal="true"

Po zaopatrzeniu listy w mechanizm przeszukiwania, można liste ukryć i sprawić, by w trakcie wpisywania znaków do pola filtru, pojawiały się tylko fragmenty listy. Ten przydatny mechanizm uzyskuje się dopisując do znacznika otwierającego listę (<ul> lub <ol>) właściwości data-filter-reveal="true".

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
      <h3>List with filter reveal</h3>
      <ul data-role="listview" data-filter="true" data-filter-reveal="true" data-filter-placeholder="Search fruits..." >
         <li><a href="#">Austria</a></li>
         <li><a href="#">Belgium</a></li>
         <li><a href="#">Bulgaria</a></li>
         <li><a href="#">Croatia</a></li>
         <li><a href="#">Cyprus</a></li>
         <li><a href="#">Czech Republic</a></li>
         <li><a href="#">Denmark</a></li>
      </ul>
   </div>
   <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod