jQuery Mobile w przykładach - <a> jako przycisk

<a class="ui-btn"

Dodanie do znacznika <a> klasy ui-btn powoduje, że zostaje on sformatowany jako przycisk. Przez dodanie kolejnych klas uzyskuje się dodatkowe efekty sformatowania.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
      <a href="#" class="ui-btn">Anchor</a>
      <a href="#" class="ui-btn ui-corner-all">Anchor - corner</a>
      <a href="#" class="ui-btn ui-icon-delete ui-btn-icon-notext ui-corner-all">No text</a>
      <a href="#" class="ui-btn ui-shadow">Anchor - shadow</a>
      <a href="#" class="ui-btn ui-mini">Anchor - mini</a>
      <a href="#" class="ui-btn ui-btn-inline">Anchor1</a>
      <a href="#" class="ui-btn ui-btn-inline">Anchor2</a>
   </div>
   <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod