jQuery Mobile w przykładach - <a> jako przycisk z ikoną

<a class="ui-btn ui-icon-... ui-btn-icon-..."

Ikona pojawia się na przycisku po dodaniu klasy z jej nazwą, np. ui-icon-delete, lub po określeniu właściwości data-icon, np. data-icon="delete". Pełna lista wartości dla właściwości data-icon zostanie przedstawiona w punkcie "Lista ze standardowymi ikonami".

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
     <a href="#" class="ui-btn ui-icon-delete ui-btn-icon-left">Left</a>
     <a href="#" class="ui-btn ui-icon-delete ui-btn-icon-right">Right</a>
     <a href="#" class="ui-btn ui-icon-delete ui-btn-icon-top">Top</a>
     <a href="#" class="ui-btn ui-icon-delete ui-btn-icon-bottom">Bottom</a>
     <a href="#" class="ui-btn ui-icon-delete ui-btn-icon-notext">Icon only</a>
  </div>
  <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod