jQuery Mobile w przykładach - <button> - przycisk

<button class="ui-btn"

Dodanie do znacznika <button> klasy <B>ui-btn</B> powoduje, że będzie można dodawać kolejne klasy uzyskując dodatkowe efekty sformatowania.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
    <button class="ui-btn">Button</button>
    <button class="ui-btn ui-corner-all">Button - corner</button>
    <button class="ui-btn ui-shadow">Button - shadow</button>
    <button class="ui-btn ui-mini">Button - mini</button>
    <button class="ui-btn ui-btn-inline">Button1</button>
    <button class="ui-btn ui-btn-inline">Button2</button>
  </div>
  <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod