jQuery Mobile w przykładach - <ul>, <ol> Lista z przyciskami i separatorami

<li data-role="divider"

Jeżeli lista ma być podzielona na kilka części oddzielonych separatorami, to wystarczy wstawić w wymagane miejsca znaczniki <li> z właściwością data-role="divider".

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
      <h3>Lista z przyciskami i separatoremi</h3>
      <ul data-role="listview">
         <li data-role="divider">Divider 1</li>
         <li><a href="#">Element 1</a></li>
         <li><a href="#">Element 2</a></li>
         <li data-role="divider">Divider 2</li>
         <li><a href="#">Element 3</a></li>
         <li><a href="#">Element 4</a></li>
      </ul>
   </div>
   <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod