jQuery Mobile w przykładach - <ul>, <ol> Lista z przyciskami

<li><a href=

Wystarczy po znaczniku <li> umieścić znacznik <a> i już lista bloczków zamienia się w listę przycisków. Jednocześnie przyciski otrzymują domyślną ikonę strzałki.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
   <script src="https://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
   <div data-role="header" data-position="fixed"><H1>Header</H1></div>
   <div role="main" class="ui-content">
      <h3>Ordered list</h3>
      <ol data-role="listview">
         <li><a href="#">Element</a></li>
         <li><a href="#">Element</a></li>
         <li><a href="#">Element</a></li>
      </ol>
   </div>
   <div data-role="footer" data-position="fixed"><H1>Footer</H1></div>
</div>
</body>
</html>
Pobierz kod